Wielokryterialna metoda hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych – Analytic Hierarchy Process (AHP):

Instrukcja obsług znajduje się pod linkiem: Instrukcja obsługi AHP